Bus-boottocht Friese wateren Âlde Feanen

In samenwerking met:

Logo Dagblad van het Noorden   Logo Leeuwarder Courant

’s Morgens vertrek vanaf verschillende opstappunten in het noorden.
10.00u. Inschepen Earnewâld, ontvangst met koffie en gebak.
10.15u. De kapitein geeft sein voor vertrek. Allereerst varen we door het buitengewoon prachtige natuurgebied het Nederlands Nationaalpark “De Alde Feanen”, gelegen in het hart van Friesland, in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten, bijna 2.300 ha groot laagveenmoeras. Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. De landschappelijke variatie zorgt voor een enorme rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in De Alde Feanen circa 450 soorten planten voor en broeden er ruim 100 soorten vogels. Tegen het middaguur wordt een koffietafel geserveerd. Vervolgens varen wij over de Wartenster Wiid en Langedeel via de Froskepolle naar Leeuwarden (Ljouwert) waar wij aanmeren in het centrum van de stad.

Lees meer

Busreis niet beschikbaar

Bus - boottocht Friesland, Âlde Feanen
reis per luxe touringcar
Alde Feanen -Ljouwert Cruise (duur ca 3,5 uur)
koffie en gebak aan boord
lunch aan boord
rondrit Friesland
drie gangen diner