• Meer dan 100 jaar ervaring
  • SGR & ANVR zekerheid
  • De mooiste busreizen

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Doorgaan van de reizen

Alle reizen zijn facultatief en gaan door bij een minimum bezetting van 20 personen. Bij het niet doorgaan van een reis kan overgeboekt worden op een andere, die op dezelfde of naastliggende datum vertrekt. In een dergelijk geval krijgt met ruim van te voren bericht. Indien men zich terugtrekt krijgt men het reeds betaalde bedrag gerestitueerd.

2. Reissom

In de reissommen zijn inbegrepen: uw plaats in de reiswagen, logies, maaltijden zoals omschreven bij de reis. Tafeldranken, consumpties onderweg e.d. komen voor rekening van de gebruiker.

3. Kamerindeling

Over het algemeen beschikken onze hotels over tweepersoons kamers, maar op verzoek willen wij trachten een éénpersoons kamer te reserveren.

4. Paspoorten

Geldige Europese identiteitskaart of geldig paspoort.

5. Instapplaatsen

U wordt zo dicht mogelijk bij uw huis opgehaald, 4 dagen voor het vertrek van uw reis krijgt u de vertrektijd en plaats van instappen toegezonden. De deelnemers worden teruggebracht naar de plaatsen waar zij zijn ingestapt. Indien vandaar verbinding met hun woonplaatsen door een of andere oorzaak niet mogelijk is, dan zijn de ontstane kosten niet voor onze rekening.

6. Aansprakelijkheid

Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk als door een of andere reden oponthoud ontstaat of het programma niet geheel kan worden uitgevoerd, evenmin voor hieruit onstane schade of kosten. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van de door de reisorganisator, of in opdracht van deze, door derden ter beschikking gestelde vervoermiddelen, geschiedt zulks geheel en al voor rekening en voor risico van de deelnemers.

7. Bagage

De bagage dient de normale omvang niet te overtreffen en dient voorzien te zijn van labels, welke vooraf door ons opgestuurd worden. De chauffeurs zorgen voor het in- en uitladen van de koffers. Overtuig u er steeds zelf van dat uw bagage in de touringcar wordt geladen.

8. Valutawijzigingen

Bij belangrijke wijzigingen in de buitenlandse valuta behouden wij ons het recht voor onze prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

Bekijk onze reisgids 2024 online

Onze reisgids voor 2024 kunt u gratis bestellen